KWA.DK > DiabetesDocs

DiabetesDocs


DiabetesDocs er udvilklet af en Type 1 Diabetiker og dermed testet i hverdagen – Jeg udvikler stadig appen løbende med hjælp fra verdens bedste brugere som er rigtig gode til at komme med feedback så jeg kan forbedre appen.

Og her er du som ny bruger selvfølgelig også rigtig hjerteligt velkommen 🙂 .

Jeg svarer på alle henvendelser både via mail og via min facebook side som kan nås via ikonerne i øverst i venstre hjørne – skriv endelig til mig

Med venlig Hilsen

 

Kim Bødker

 

Oversigten:

Oversigtsbilledet i Appen viser en graf for de seneste blodsukkermålinger.

Farverne i oversigten indikerer om målingen ligger inden for de tilladte niveauer (Niveauerne kan justeres efter behov).
De Lodrette streger indikerer der er indtaget et hovedmåltid (morgenmad, frokost eller aftensmad)
– Når der vises en lille rød pil der peger nedad indikerer det at der er taget insulin på det pågældende tidspunkt.
Den blålige skravering viser motion.

Ved at Trykke på (+) kan man indtaste en ny måling i Data Indsamlings billedet eller
man komme ind og se yderligere detaljer for den dag man har valgt:

Dagsoversigt:

I dette billede kan man se et overblik over den dag man har valgt.
Der er anført tidspunk for måling og man kan se med følgende med små ikoner
– om der er taget Insulin (og hvor meget der er taget)
– om der er motioneret
– om der er noter til regisreringen
– om der er målt blodtryk
– om målingen er påførte en etiket (fx træt,syg eller stresset)
– Blodsukker niveau

Man kan trykke sig videre ind på den enkelte måling for at se flere detaljer………
eller man kan oprette en ny ved at klikke på plus tegnet

Opret/Redigering:

Dette er billedet man kommer til hvis man vælger at redigere en eksisterende række
eller man optetter en ny.

Ved Nyoprettelse er det kun dato og klokkeslet der er forudfyldt og i de fleste tilfælde
hvor man bare bare vil registrere en måling trykker man på blodsukker, indtaster det aktuelle blodsukker
og vender tilbage til denne skærm og trykker OK.

Har man indtaget et maaltid vil man kunne se alle delelementerne på billedet.

For at komme videre til næste billede her har jeg trykket på måltid.

 

Måltid

I dette billede opretter og vedligholder man sine måltider.
Man kan vælge at indtaste en tekst eller man kan bruge den lille grønne knap til at
taste madvarer ind hvor man indtaster kulhydrater pr 100/gr.
De madvarer man indtaster bliver husket at appen når man en gang skal
bruge dem igen. Så har fx som jeg i dette tilfælde tilføjet Branflakes så kan man blot
rette nettovægten og den vil selv regne kulhydraterne ud – da den kender indholdet af
kulhydrater pr 100 gram. Appen er allerede født med ca 90 fødevarer.
Hver gang man kommer ind og skal oprette et nyt maaltid – via appen vise en liste af
måltider (som favoritter) -de seneste og mest hyppige kombinationer.

 

Insulin

Når man registrer sin Hurtigtvirkende insulin i Appen  for man vist et visuelt bud på hvor man lander efter 2-3 timer.
Dette kræver dog man har indtastet sin kulhydrat Ratio og evt sin Insulin følsomnhed (hvis denne ikke er 1:1) under Opsætniner i Appen
Insulinfølsomher og Kulhydrat Ration er begreber som man kender som Type 1 diabetiker der tæller kulhydrater og kender man dem ikke
bør man finde ud af disse i samarbejde med sin Diabetes Læge.

 

Gennemsnit

 

Appen kan vise en graf over gennemsnittet af de sidste 6 Måneder
med målinger

Udskrifter og emails

Når man besøger læge/Sygeplejesker er der flere muligheder for udskrivning / email af sine data – dette er bare en simpel opremsning af alle data – som kan give din behandler et indblik i din dagligdag, der er også mulighed for at få udskrevet data sat op som en diabetesdagbog, Kulhydrat skeme og man kan køre en separat blodtryks udskrift hvis man er en af dem der kæmper lidt med blodtrykker ved siden af.